Oproep nieuwe bestuursleden

Kunstroute Presikhaaf is dringend op zoek naar bestuursleden die samen met ons de kar willen trekken.

Om bestuurslid te worden is het noodzakelijk om wat bestuurscapaciteiten te hebben en enthousiast te zijn voor kunst en het bevorderen van kunst en cultuur in de wijk Presikhaaf.

Tot nu toe werd er elk jaar een Kunstroute georganiseerd, maar door onderbezetting is dit de komende tijd niet aan de orde. Wij hopen wel dat nieuwe bestuursleden dit weer gaan oppakken.

Gelukkig hebben we ook een stel enthousiaste kunstenaars die zich in willen zetten voor onze stichting.

Momenteel is er een actief groepje bezig nieuwe plannen te verwerkelijken.

Het is geen vereiste dat een bestuurslid in Presikhaaf woont.

 

Waar hebben wij behoefte aan?

Enthousiaste mensen met ideeën die ook de verantwoordelijkheid nemen om deze in samenspraak met de kunstenaars adequaat uit te voeren.

 

Wij zoeken een secretaris, die de onderstaande taken uitvoert en coördineert als deze door anderen gedaan worden:

 • Beheer van de website
 • De mailbox van de website in de gaten houdt.
 • Beheer van de Facebook pagina e.a. media zoals Twitter en Instagram e.d.
 • Verzorgen van de P.R.
 • Contacten onderhouden met organisaties en belangrijke personen in ons netwerk.
 • De organisatie coördineren  van de activiteiten voor en met de kunstenaars.
 • Notulen verzorgt
 • Samen met de voorzitter de vergaderingen voorbereidt.

 

Wij zoeken een penningmeester, die:

 • De boekhouding doet en op de vergaderingen kan uitleggen hoe het er financieel voorstaat.
 • De begroting en de jaarrekening maakt
 • Contact met de bank onderhoudt
 • Subsidiemogelijkheden onderzoekt
 • (samen met anderen)andere geldbronnen aandraagt en aanspreekt; zoals sponsoren etc.

 

We zoeken een inspirerende voorzitter die:

 • Het doel van de organisatie in de gaten houdt en zo nodig aanpassingen voorstelt
 • Samen met de secretaris de vergaderingen voorbereidt
 • Het visitekaartje van de organisatie wordt, en zo nu en dan voor een inspirerend praatje zorgt.

 

We zoeken “gewone” bestuursleden die de secretaris, de voorzitter en de penningmeester kunnen ondersteunen door taken van hen over te nemen.

 

We bieden: een gezellige sociale creatieve club kunstenaars en ondersteuning door de huidige bestuursleden.

Mies: ex-spin-in-het-web/voorzitter en Ellie: momenteel nog secretaris/vervangend voorzitter-op een laag pitje.

Voor nadere info: e.roor2@chello.nl