Info en contact

Als je een vraag of opmerking hebt kun je deze stellen via: info@kunstroutepresikhaaf.nl

In 2013 zijn we een stichting geworden en werken we met een Huishoudelijk Reglement en deelnemersvoorwaarden.

        De stichting Kunstroute Presikhaaf stelt zich ten doel:                                                                                

 • Het bevorderen van het culturele klimaat in de wijk Presikhaaf.
 • Het presenteren van het werk van de kunstenaars van Presikhaaf aan de inwoners van de wijk Presikhaaf en belangstellenden uit de wijde omgeving.
 • Het bevorderen van contacten tussen professionele en amateurkunstenaars die wonen in en/of hun atelier hebben in de wijk Presikhaaf.

Ons huishoudelijk reglement van 2017 (waarin de deelnemersvoorwaarden opgenomen zijn voor de 10e kunstroute) kun je vinden onderaan deze pagina.

Wanneer er in de toekomst mogelijk weer een kunstroute georganiseerd wordt, zullen de voorwaarden vergelijkbaar zijn. Binnenkort zullen voor het jaar 2019 waarschijnlijk enkele kleine wijzigingen aangebracht worden.

Bestuursleden:

Voorzitter: vacant

Secretaris: Ellie Roor

Penningmeester: vacant

                      

Stichting Kunstroute Presikhaaf

Huishoudelijk Reglement Kunstroute 2017

1.       Deelnemersvoorwaarden

 1. Inschrijving voor deelname aan Kunstroute Presikhaaf staat open voor iedereen die zich beroepsmatig of als amateur bezig houdt met beeldende kunst of vormgeving en daarnaast in de wijk Presikhaaf woont en/of werkt en de doelstellingen van de stichting onderschrijft.
 2. De inschrijving dient plaats te vinden voor  1 maart 2017.
 3. Via een beoordeling- en selectieproces wordt bepaald wie uiteindelijk mee mag doen.
 4. Het is niet toegestaan om tijdens de Kunstroute de deelnemerslocatie te delen met een kunstenaar die niet voor deelname geselecteerd is door het bestuur.
 5. De kunstenaars kunnen alleen toegelaten worden tot de ballotage na tijdige ontvangst van de deelnemersbijdrage van € 25,00 op rekeningnummerNL98 RABO 0118 2744 65 t.n.v. Stichting Kunstroute Presikhaaf en het volledig ingevulde formulier, het eigen portret  en de 4 foto’s van recente kunstwerken van de gevraagde kwaliteit. Mocht men niet geselecteerd worden dan wordt de deelnemersbijdrage teruggestort.
 6. Na selectie worden de gegevens en de aangeleverde foto’s geplaatst op de website.
 7. Iedere geselecteerde kunstenaar dient een kunstwerk (of een representatieve foto ervan) beschikbaar te stellen voor de centrale expositie.
 8. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij, naar vermogen, een bijdrage leveren aan de organisatie van de kunstroute.
 9. Iedere kunstenaar is zelf verantwoordelijk voor het zoeken en inrichten van een eigen expositieruimte. Zo nodig kan men het bestuur hierbij om ondersteuning vragen.
 10. De Stichting Kunstroute Presikhaaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of ontvreemding van de kunstwerken op de deelnemerslocatie of tijdens het vervoer.

2.       Beoordeling en selectie

 1. Het werk wordt beoordeeld door een commissie op basis van de in het huishoudelijk reglement vastgelegde beoordelingscriteria.
 2. De commissie bestaat uit minimaal drie leden die aangewezen zijn door het bestuur en onder leiding staan van een bestuurslid van de stichting.
 3. Alle aanmeldingen zullen beoordeeld worden op basis van 4 aangeleverde foto’s van recent werk. Daarnaast kunnen (met name nieuwe) deelnemers huisbezoek van één of meer commissieleden verwachten.
 4. De beoordelingscommissie brengt over haar beslissingen verslag uit aan het bestuur van de stichting. Over deze beslissing wordt niet verder gecommuniceerd.

3.       Beoordelingscriteria

Het werk is oorspronkelijk en het beginnersniveau ruim ontstegen en is daarnaast voldoende interessant en inhoudelijk geschikt om aan het publiek getoond te worden.