Info en contact

Info en contact

Bewerken

Je kunt met ons communiceren via: info@kunstroutepresikhaaf.nl

De Stichting Kunstroute Presikhaaf is opgericht in 2013 en dit is waar wij ons voor inzetten:

       

 • Het bevorderen van het culturele klimaat in de wijk Presikhaaf.
 • Het presenteren van het werk van de kunstenaars van Presikhaaf aan de inwoners van de wijk Presikhaaf en belangstellenden uit de wijde omgeving.
 • Het bevorderen van contacten tussen professionele en amateurkunstenaars die wonen in en/of hun atelier hebben in de wijk Presikhaaf.

Bestuursleden:

Voorzitter: vacant

Secretaris: Ellie Roor

Penningmeester: vacant

Je ziet dat we nog op zoek zijn naar bestuursleden, met name een voorzitter en een penningmeester!

Mocht je belangstelling voor een bestuursfunctie hebben, stuur dan een mailtje, met vermelding van je ervaring en je motivatie etc. en je contactgegevens, naar info@kunstroutepresikhaaf.nl

                      

Stichting Kunstroute Presikhaaf

Deelnemersvoorwaarden

voor de kunstroute die gehouden wordt op 14 en 15 september 2019

 1. Inschrijving voor deelname aan Kunstroute Presikhaaf staat open voor iedereen die zich beroepsmatig of als amateur bezig houdt met beeldende kunst of vormgeving en daarnaast in de wijk Presikhaaf woont en/of werkt of die uitdrukkelijk door het bestuur tot deelname uitgenodigd wordt.
 2. Kunstenaars die in Presikhaaf wonen of werken hebben bij toewijzing van een expositieplek in de wijk Presikhaaf voorrang op kunstenaars van buiten de wijk.
 3. Ter verrijking van de kunstroute is het ingaande 2019 ook mogelijk deel te nemen op locaties die in de directe omgeving van de wijk Presikhaaf liggen, met name in Plattenburg.
 4. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij/zij de deelnemersvoorwaarden en de privacyverklaring vooraf gelezen heeft en hiermee akkoord gaat.
 5. De inschrijving dient plaats te vinden vóór  7 juli
 6. Het is niet toegestaan om tijdens de Kunstroute de deelnemerslocatie te delen met een kunstenaar die niet voor deelname geselecteerd is door het bestuur.
 7. Individuele kunstenaars kunnen alleen toegelaten worden tot de ballotage na tijdige ontvangst van de deelnemersbijdrage van € 25,00 op rekeningnummer NL98 RABO 0118 2744 65 n.v. Stichting Kunstroute Presikhaaf en het volledig ingevulde formulier, het eigen portret  en de 4 foto’s van recente kunstwerken van de gevraagde kwaliteit. De reeds betaalde vriendenbijdrage voor 2019 mag gekort worden op de deelnemersbijdrage.
 1. Via een beoordeling- en selectieproces wordt bepaald wie uiteindelijk mee mag doen. Mocht men niet geselecteerd worden, dan wordt de deelnemersbijdrage teruggestort. Over de uitslag gaan we niet in discussie.
 2. Voor kunstenaarscollectieven en de kunstenaars die daartoe behoren worden aparte regelingen getroffen.
 3. Na selectie worden de gegevens en de aangeleverde foto’s geplaatst op de website, de redactie van de website heeft het recht om, indien noodzakelijk, de foto’s en de tekst aan te passen en te delen in andere media.
 4. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij, naar vermogen, een bijdrage leveren aan de organisatie van de kunstroute. Denk aan het verspreiden van folders, delen van berichten of het verrichten van taken ten dienste van de organisatie.
 5. Iedere kunstenaar is zelf verantwoordelijk voor het zoeken en inrichten van een eigen expositieruimte. Zo nodig kan men het bestuur hierbij om ondersteuning vragen.
 6. De Stichting Kunstroute Presikhaaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of ontvreemding van de kunstwerken op de deelnemerslocatie of tijdens het vervoer.

Beoordeling en selectie

 1. Alle aanmeldingen zullen beoordeeld worden op basis van 4 aangeleverde foto’s van recent werk. Heeft het bestuur twijfels over de kwaliteit van het werk, dan wel de expositieplek, dan kan daarnaast een bezoek afgelegd worden bij de kunstenaar.
 2. Wij laten alleen kunstenaars toe met werk dat voldoet aan de volgende criteria:

Het werk is, naar de mening van het bestuur van Stichting Kunstroute Presikhaaf,  oorspronkelijk en recent gemaakt en het beginnersniveau ruim ontstegen en is daarnaast voldoende interessant en inhoudelijk geschikt om aan het publiek getoond te worden.